Logo
Diodak.eu > Wszystkie ogłoszenia


Tel: 798970044
ikona
Syndyk sprzeda pakiet należności
Cena: 20025.7 zł
Syndyk oferuje do sprzedaży 5 pakietów wierzytelności:

1. pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż 20.025,66 zł. Sygn.akt-XII GUp 2/14

2.pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż 373.502,52 zł. Sygn.akt-XII GUp 2/14

3. pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż 84.000,00 zł. Sygn.akt-XII GUp 9/13

4. pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż 577.912,50 zł. Sygn.akt-XII GUp 33/15

5.pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż 57.000,00 zł. Sygn.akt-XII Gup 99/18


Oferty składać należy w ciagu 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na ręce syndyka
(71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) z podaniem odpowiedniej sygnatury akt i dopiskiem- oferta zakupu wierzytelności.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu ich składania, a nadto cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawarciu umowy ich sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w siedzibie syndyka
Tel. 798970044 ( w godz.9-15) adres e-mail: rf.syndyk@gmail.com